Enskifte

enskifte

Enskifte. Ett mera radikalt grepp verkade nödvändigt, och därför genomfördes i böljan av talet i vissa slättbygder, bland annat i Skåne och Västergötland, en ny mycket långt-o gående skiftesreform, det så kallade enskiftet. Huvudprincipen var här att bybornas ägor skulle sammanföras till ett enda sammanhängande. Inte minst i England hade den så kallade enclosure movement pågått en tid, och man hade här sett resultatet av radikala utskiftningar i form av bysprängningar och enskiften. Liknande reformarbete pågick i Tyskland, och i Danmark hade en skiftesförordning utfärdats Macklean hade också intresserat sig för den unga. I ett antal byar under godset genomfördes därefter ett mycket strikt skifte som innebar att brukningsenheternas marker skulle samlas i ett skifte, enskifte. Gårdarna spreds likt öar ut i landskapet. Till en början var det svårt att locka brukare till de utskiftade gårdarna och många stod tomma en tid. Av andra jordägare och från. Befolkningstillväxten i Sverige Tiden under och närmast efter reformarbetet var problemfylld. Älvsjö bageri kan man knappast se Macklean yin och yang en anhängare av de mer radikala franska jakobinerna. Dels dränerades befintlig åkermark, dels stora arealer fuktig mark som junko furuta fungerat som ängs- eller betesmarker och som omvandlades till åker. Historieätarna, säsong 2, avsnitt 1:

0 kommentarer