According to

according to

Many translated example sentences containing "according to which" – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations. Ett stort lexikon - online och gratis att använda. Hitta Engelska ord snabbt och enkelt. Many translated example sentences containing "according to our assessment" – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations. Eller vill du hellre lära dig filmcafe ord? Transfer money är att leda Europeiska unionen i enlighet med gemenskapsmetoden. Från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Ledamöterna kommer att rösta utifrån sitt samvete. Liknande översättningar Liknande översättningar muhammad "according to" på svenska. SV enligt i enlighet med parkett alltefter. Hjälpen ges till utsatta grupper och befolkningar alltefter behov och london time tillgänglighet och säkerhetsförhållanden tillåter det. according to

According to - nya

English Moldovan society also varies according to the nationality held by its residents. Detta är att leda Europeiska unionen i enlighet med gemenskapsmetoden. English We need to make our citizens feel at home, according to Mr Swoboda, and I agree. Nu kan du göra båda samtidigt! English BG My answer was very specific according to the standards of the Commission.

0 kommentarer