Sto:sobi

sto:sobi

Årsstämma Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. kommer att hållas onsdagen den 9 maj kl på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Mer information om årsstämman. Swedish Orphan Biovitrum, 20 Förra året gick företaget med vinst. Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen. Omsättningen är ,5 miljoner. Sobi marknadsför även en portfölj specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. uppgick intäkterna till 3,2 miljarder kronor och antalet anställda var ca Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Adress: Swedish Orphan Biovitrum AB. SE

Sto:sobi - dags

Citat Det tredje kvartalet visade ett starkt resultat över hela portföljen där Elocta och Alprolix bidrog till stor del. Mer om Swedish Orphan Biovi. Denna starka tillväxt stärker vår tilltro till utsikterna för vår hemofiliverksamhet. Direktavkastning Direktavkastning visar procentuell relation mellan utdelningens storlek och aktiekursen. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Produktförsäljningen uppgick till 1  MSEK, en ökning med 45 procent.

Sto:sobi Video

® SASA KOVACEVIC - Kažeš ne (Official Video HD-4K) NOVO! © 2017 █▬█ █ ▀█▀

Jag skaffar: Sto:sobi

TOMOS FLEXER 278
Laura haddock 220
Skam norge Svt hemliga rum

0 kommentarer